2023-08-27

Kodėl galima tikėtis ilgalaikio akcijų rinkų augimo lėtėjimo?

Per paskutinius dešimtmečius palūkanų normų mažėjimas ir pelno mokesčių verslui mažėjimas JAV lėmė stiprius akcijų rinkos prieaugius. Mažesni kaštai palūkanoms ir verslo mokesčiai gali pagrįsti virš 40 procentų siekiantį kompanijų pelnų augimą nuo 1989-2019 periode. Nerizikingo turto palūkanos (valstybės obligacijos) mažėjo ir tai paaiškina kodėl taip stipriai augo PE rodikliai. Toliau tikėtis mokesčių mažėjimo ir pajamingumų nerizikingam turtui mažėjimo nėra itin tikėtinas scenarijus, o tai indikuoja, kad galime sulaukti mažesnių pelnų iš akcijų rinkos prieaugio ateityje.

Nuo 1989 iki 2019, SP500 indeksas augo apie 5,5 procento, išskaitant dividendus (realus pajamingumas, atėmus infliaciją). Realus JAV BVP augimas per tą patį periodą siekė 2,5 proc. Taigi akcijų rinkos ir realios ekonomikos augimo skirtumas didelis ir ar tai gali tęstis?

Nagrinėjame 60 metų pelnų duomenis ir akcijų rinkos augimo kreives iš SP500 indekso (išėmus finansinio sektoriaus kompanijas), nuo 1962 iki 2022.

Matyti, kad nuostabus periodas buvo per 30 metų laikotarpį 1989-2019. Šiuo laiktarpiu labai stipriai smuko bondų pajamingumai ir mažėjo mokesčiai verslams JAV (realūs pajamingumai). Pelnai kompanijoms augo per periodą virš 40 procentų.Šis faktorius paaiškina įspūdingą akcijų rinkos augimą per šį periodą.

Kompanijų pelnai (realūs) augo apie 3,8 proc per metus. Tai dvigubas lygis nei periode nuo 1962 iki 1989. Toks pelnų skirtumas pagrindinai lemtas mokesčių mažėjimo periode tarp 1989-2019. Tas matyti EBIT rodiklyje (pelnas prieš mokesčius ir palūkanas). 1989-2019 metais 2,2 procento ir 1962-1989m. 2,4 procento EBIT augimas.

1989 kaštai palūkanoms ir mokesčiams sudarė 54 proc., tuo tarpu 2019 pasiekė 27 proc lygį.

Please publish modules in offcanvas position.